Единен европейски патент – изгодна закрила за изобретенията

единен европейски патентРеалното въвеждане на единен европейски патент изглежда все по-близо. Специалният комитет на Европейското патентно ведомство има за цел да изготви съответните мерки за прилагането на единна патентна закрила, една от които е да се определят таксите за подновяване, приложими за единния патент.

Не е лесно да се установи подходящо и справедливо ниво на таксите, които са дължими за правната закрила на едно изобретение на територията на Европейския съюз. От една страна, те трябва да са достатъчно ниски, за да е атрактивна закрилата за потребителите, а от друга, събраните такси трябва да са достатъчни, за да гарантират гладко и безпроблемно функциониране на патентната система. От значение е и факта, че закрилата на единния патент ще съществува съвместно с настоящата закрила на европейски патенти, при която потребителите обикновено валидират своето изобретение в 3 до 4 държави от ЕС.

В края на мналия месец, Европейското патентно ведомство предприе важна стъпка към реалното въвеждане на единния европейски патент, когато бе постигнато споразумение относно таксите за подновяване действието на даден патент. Предложението, наречено ‘True Top 4’ покрива територията на всичките 24 страни членки на Европейския съюз и възлиза на общата сума от таксите за подновяване, които към момента се плащат за четирите най-често валидирани държави от притежателите на европейски патенти – Германия, Франция, Великобритания и Холандия.

Това споразумение е важна част от пакет, включващ в себе си механизма на разпределение между участващите държави на приходите, генерирани от единния патент. Към края на тази година, всички заинтересовани страни ще имат ясно виждане относно различните особености на закрилата на единния европейски патент, чието въвеждане зависи от темпа на ратификация на Договора за единен патентен съд.

Със значително по-евтина закрила за изобретенията и специализирана патентна съдебна система, Европа постепенно се превръща в уникален пазар за развитието и закрилата на иновациите.

Източник: Световна организация за интелектуална собственост